Ondernemen 23 september 2021

Blijf investeren!

19 ondernemersorganisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder ORAM, ondertekenden een gezamenlijk verkiezingsmanifest. Het vraagt aandacht voor de belangen van ondernemers in de 32 gemeenten in de MRA in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Het manifest, dat tot stand kwam door de coördinatie van VNO-NCW, benoemt de wensen van het bedrijfsleven voor het beleid van de gemeenten in de MRA. Vanuit ondernemerschap willen de ondertekenaars met elkaar zorg dragen voor een gezonde economie, een inclusieve regio, waarin ze samenwerken aan innovatieve en duurzame oplossingen. Hierbij staat het ondernemersbelang voorop. Meer dan ooit zijn de plannen voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 van groot belang voor ondernemers in de gemeenten van de MRA.

Acht thema’s
In het manifest komen acht thema’s aan de orde die belangrijk zijn voor het succes van de ondernemingen in de MRA. Het gaat over de samenhang van maatregelen op al deze terreinen, dat het succes bepaalt: herstel van de coronacrisis, vestigingsklimaat, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en toerisme en gastvrijheid.

De belangrijkste oproep in het manifest is: Blijf investeren! Bezuinigingen bemoeilijken het herstel van de lokale economie en brede welvaart.

Lees het totale manifest voor meer duiding in PDF vorm verder.

Ondertekening
Het manifest werd naast ORAM ondertekend door: Amsterdam City, Bedrijvenfederatie Gooi & Vechtstreek, Haarlemmermeers Ondernemers Platform, Industrustriekring Haarlem (IKH), Koninklijk Bouwend Nederland Regio Randstad Noord, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie, MKB Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelveen, Ondernemersvereniging IJmond, Ondernemersvereniging IVW, Ondernemersvereniging Westpoort, Ondernemingsvereniging Zaanstad-Zuid, VNO-NCW Metropool Amsterdam, Techniek Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), VEBAN en Zuidoost City.