Ondernemen 22 december 2021

Belangrijkste voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord

Vorige week werd in Den Haag het coalitieakkoord gepresenteerd. ORAM kijkt met optimisme naar het bereikte akkoord. We zetten de voor onze leden belangrijkste punten uit het coalitieakkoord nog even op een rijtje. Na een lange formatieperiode werd het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. Met de benoeming van Mark Rutte tot formateur wordt nu gewerkt aan de invulling van het kabinet van 20 ministers en 9 staatssecretarissen.  

Wat valt er op?  

Meest opvallend is de toevoeging van een minister voor Klimaat en Energie (die onder meer verantwoordelijk wordt voor het klimaatfonds) inclusief een onafhankelijk wetenschappelijke adviesraad (naar Engels voorbeeld) die het beleid beoordeelt. Daarnaast is de minister van VRO (Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening) terug van weggeweest. Deze minister krijgt een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid o.a. als het gaat om verstedelijking. Voorts wordt gesproken over een minister voor Stikstof en Natuur.  

Hoe kijkt ORAM ertegen aan?  

ORAM kijkt met optimisme naar het bereikte akkoord. De grote nationale opgaven zoals stikstof worden (eindelijk) aangepakt. En er wordt veel geld uitgetrokken om bedrijven en burgers te ondersteunen bij de energietransitie. Het blijft wel de vraag of er genoeg executiekracht is om alle plannen voortvarend uit te voeren. Met name het tekort aan technisch personeel baart zorgen. Het akkoord geeft voorts aandacht aan relevante onderwerpen als infrastructuur, circulaire economie, woningbouw en ontsluiting. Verder is het goed dat het akkoord veel positieve aandacht besteedt aan de rol van bedrijven en het belang van het vestigingsklimaat.    

Wat zijn de belangrijkste punten?  

We zetten de voor onze leden belangrijkste punten uit het coalitieakkoord nog even op een rijtje over klimaat en energie, stikstof, volkshuisvesting en ruimtelijk ordening, infrastructuur en natuurlijk economie. Het is een lange lijst geworden, die we in een losse PDF vormgeven.