Ondernemen 1 juli 2019

Bedrijfsleven pakt rol in ontwikkeling Amsterdam

ORAM deed namens het bedrijfsleven mee aan het ‘We Make The City’-Festival. Waarom?

Omdat wij het cruciaal vinden dat het bedrijfsleven meedenkt én doet in de ontwikkeling van de stad. Dus spraken, organiseerden, bediscussieerden en creëerden we samen met beleidmakers, Amsterdammers, bedrijven en andere stadmakers de toekomst van Metropool Amsterdam.