go to top

Amsterdamse zeesluis scoort hoog in Brussel

De Amsterdamse zeesluis scoort hoog op de prioriteitenlijst van de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor EU-subsidie.Het gaat daarbij om financiële steun uit de zogeheten TEN-T pot voor de aanleg van Europese multimodale verkeerscorridors.

Foto Bij ZeesluisDat blijkt uit een advies van de Franse EU-coördinator Catherine Trautmann. Zij is door de Europese Commissie eind vorig jaar aangesteld als coördinator voor de verkeerscorridor tussen de Noordzee en de Baltische Zee.

Bottelneck
De nieuwe Amsterdamse zeesluis, bouwkosten 890 miljoen euro, staat in het werkplan voor de verbetering van deze zogeheten North Sea Baltic Corridor op een tweede plaats om aangepakt te worden. Trautmann, voormalig burgemeester  van Straatsburg, omschrijft de oude zeesluis in haar werkplan als 'de belangrijkste bottleneck’ op de verkeersas Amsterdam/Rotterdam/ Antwerpen - Berlijn - Warschau - Baltische staten. Alleen een snelle verbetering van de spoorverbindingen op deze corridor geeft zij iets meer prioriteit. Het gaat daarbij om het sleutelproject Rail Baltica, een nieuwe spoorlijn op ‘normale’ breedte naar de Baltische staten. 

TEN-T
De nieuwe Amsterdamse zeesluis dingt mee met in totaal 291 andere projecten voor de EU-miljoenen uit de TEN-T-pot. Het gaat daarbij om negen verkeersaders binnen de EU. Eerder kreeg Nederland al 4,5 miljoen euro uit Brussel voor de voorbereidingsfase van de zeesluis. 

Ongewis
Welke bijdrage Nederland uiteindelijk krijgt, is nog steeds onduidelijk. Eerder hoopte Den Haag op een bedrag van tachtig tot negentig miljoen euro. Dat zou uitkomen op een percentage van 10%, maar in een publicatie wijst Rijkswaterstaat er op dat de Europese Commissie de zeesluis ziet als een maritiem project en Nederland daardoor een subsidie van 20% zou kunnen ontvangen. Dat zou een aanzienlijk meevaller betekenen, niet alleen voor bouwheer Rijkswaterstaat, maar ook voor de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord Holland, die in de bouwkosten van de zeesluis participeren.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) verwacht ‘rond juni of juli’ van dit jaar een definitief besluit vanuit Brussel.
John Versleijen/Nieuwsblad Transport