Amsterdam 27 oktober 2022

Amsterdam op weg naar 750-jarig bestaan

Het aftellen is begonnen. Nog drie jaar en Amsterdam viert haar 750-jarig bestaan. Officieel ontving de stad op 27 oktober 1275 het beroemde tolprivilege van de Hollandse graaf Floris V en daar stond de gemeente 27 oktober jl. even bij stil. Ook door ORAM Ondernemend Amsterdam, dat al 105 jaar deel uitmaakt van de geschiedenis van de stad.

Om de hele stad – inwoners en het bedrijfsleven – te binden aan de viering van het 750-jarig bestaan, is de Stichting Amsterdam 750 in het leven geroepen. Initiatieven op stadsdeelniveau die passen bij de doelstelling van de organisatie kunnen een beroep doen op de door de gemeente geregelde subsidiepot. Je kunt als organisatie ook gaan deel uitmaken van ‘Het Verhaal van Amsterdam’.

Waardevolle bijdrage

ORAM en Amports voerden inmiddels een verkennend gesprek met Amsterdam 750, om te horen wat de plannen zijn. De komende periode gaan we onderzoeken in welke mate beide organisaties, die respectievelijk al 105 en 77 jaar deel uit maken van de stad – een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het programma dat ontstaat.

Als lid van ORAM of participant van Amports al ideeën over een bijdrage aan Amsterdam 750? Neem dan contact op met Roel Mostert via rmoster@amports.nl.