Verkiezingen 17 maart 2022

Amsterdam heeft gekozen!

Met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen lijkt het erop dat coalitiepartijen PvdA, Groen Links en D66 in Amsterdam gaan doorbesturen. Met 25 zetels vormen zij de meerderheid om een stadsbestuur te vormen. Hoe kijkt ORAM tegen deze uitslag aan? We vroegen het aan directeur Kees Noorman.

Amsterdam kan een herkansing van een progressief stadsbestuur verwachten. Wat betekent dat voor het bedrijfsleven?
Of je het nu wilt of niet, bedrijfsleven en overheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt elkaar hard nodig in zowel economische als maatschappelijke opgaven. Want ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar je hebt hun investeringscapaciteit en innovatievermogen nodig voor uitdagingen, zoals in de energietransitie. Je moet de bedrijven koesteren. En dan is er natuurlijk een bestuur nodig dat blijvend stevig inzet op ruimte voor economie. Geen woorden maar daden en dat in een continue dialoog.


Wat weet je al van de coalitiepartijen?
In aanloop naar de verkiezingen heb ik gesproken met de lijststrekkers van de vier grootste partijen. Het was leuk om met hen te spreken over waar hun stip op de horizon staat. Over economie en bedrijfsleven, maar ook ten aanzien van de vraag in welk toekomstig Amsterdam zij willen wonen en werken.
Uiteraard feliciteer ik Marjolein Moorman van de PvdA. Zij gaf me mee dat Amsterdam een stad blijft van diversiteit, waar je juist je talent kunt ontwikkelen en jezelf kunt ontplooien, maar ze is ook helder dat de grote uitdagingen waar we voor staan, ook echt samen moeten aangaan. D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig staat een realistisch, redelijk en slagvaardig stadsbestuur voor ogen. Om dat laatste te bereiken is een intensievere samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven nodig, vindt hij. Rutger Groot Wassink van Groen Links hoopt dat bedrijfsleven en overheid nog nauwer zullen optrekken om het Amsterdam dat hij voor zich ziet te realiseren. ‘Juist vanwege de enorme uitdagingen op ons bord zullen alle betrokken partijen elkaar de komende periode ontzettend hard nodig hebben.’ Ook Claire Martens van de VVD sprak ik. Goed om te weten dat zij staat voor een integrale aanpak voor gebieden. ‘Vanuit de vraag wat de stad nodig heeft. Dat zijn woningen, groen voor de leefbaarheid, maar ook bedrijvigheid.’

Wat geef je de nieuw te vormen coalitie mee?
De afgelopen maanden hebben we, als grootste ondernemersvereniging van de MRA, aandacht gevraagd voor onderwerpen als economie, diversiteit, ruimte, energietransitie, de haven, bereikbaarheid en mobiliteit, het tekort aan energie, bezoekerseconomie, samenwerking en de open en verbonden stad.

Allemaal punten die belangrijk zijn om mee te geven aan de nieuw te vormen coalitie van de gemeente Amsterdam! En dat zijn bij uitstek de thema’s waar we als ORAM mee bezig zijn: ruimte, energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid. En daar gaan we gewoon samen mee verder. Dus ga niet zelf overal het wiel uitvinden, maar betrek de stad en uiteraard de ondernemers erbij. Zij hebben de ideeën, de brains en de kracht om uit te voeren.

Weten wat onze wensenlijst blijft de komende coalitieperiode? Bekijk die op onze website.