Energietransitie 30 maart 2021

Ambitieverklaring voor 10-jarige Green Business Club Zuidas

Green Business Club Zuidas bestaat tien jaar! De stichting verbindt bedrijven, overheden en kennisinstellingen om zo samen te werken aan de verduurzaming van het gebied. Het merendeel van de participanten, waaronder Kees Noorman van ORAM, kwam in aanwezigheid van wethouder Victor Everhardt, digitaal samen om het 10-jarig bestaan van de club te vieren én om hun handtekening te zetten onder de concrete ambities waar komende jaren aan gewerkt wordt.

 

Mooi om te zien dat 55 CEO’s van de Amsterdamse Zuidas de ambitieverklaring tekenden om voortaan samen te werken aan verduurzaming. Alle participanten zijn het met elkaar eens dat de ambities om het gebied te verduurzamen alleen maar haalbaar zijn als de krachten worden gebundeld: de Zuidas van het aardgas, een grotendeels emissievrij wagenpark, 25.000m2 waterbergend groen dak, een plan voor meer groen en nestkasten tot aan een Zero Waste Zuidas. Door de krachten te bundelen wordt Zuidas de komende jaren duurzamer.

Lees meer op de site van Green Business Club Zuidas.