Column 3 december 2019

Als we slim zijn

Afgelopen vrijdag had zich weer een indrukwekkend aantal mensen uit de havencommunity verzameld in het Okura Hotel voor het jaarlijkse Havengildediner. Ik kijk altijd uit naar deze avond omdat de hele haven in al haar diversiteit bij elkaar komt. En dat al voor de 74e keer.

Het havengildediner vormt ook altijd het moment om de balans op te maken. Waar staan we als haven?

 

Licht

Het eerste waar ik aan denk is die prachtige zeesluis, onze nieuwe toegangspoort die we aan het aanleggen zijn.  ”Er gloort licht door de sluis”, schreef ik 10 jaar geleden in een van mijn eerste columns als nieuwbakken voorzitter van ORAM. De bouw van een nieuwe zeesluis was nog slechts een voorstel op papier en stond door de financiële crisis plots op de tocht. Wat volgde waren vele inspraakmomenten ingezonden brieven, overleggen, etc. Alles om die cruciale zeesluis voor Amsterdam voor elkaar te krijgen.

En het lukte: op 26 november 2014 stemde de Gemeenteraad bijna unaniem voor de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. Als we slim zijn gaan we die sluis natuurlijk volop benutten, want we hebben straks alle ruimte om goederentransport verder te laten groeien. Dat vraagt wel dat we verantwoord omgaan met de ruimte en de bedrijvigheid in de haven.

Energie

Ik denk ook aan de Hemwegcentrale. Eind van het jaar gaat deze dicht. Als we slim zijn herrijst uit de as van de verbrande kolen een nieuw energieterrein. Vormgegeven voor de energie van de toekomst. Met voldoende ruimte voor innovatie. Een energieterrein dat in de toekomst een  centrum wordt voor de productie van alternatieve brandstoffen als groene waterstof. Vattenfall heeft al inspirerende plannen ontwikkeld hiervoor.

De haven zou in de toekomst weleens een cruciale factor kunnen zijn voor Amsterdam.

Dat dit in Amsterdam gebeurt, is geen toeval. Amsterdam is een van de grootste energiehavens ter wereld. Nu is dat nog hoofdzakelijk de opslag en transport van fossiele brandstof, maar de opslagsector wil graag een rol spelen in de energietransitie. Of het nou gaat om het transport van synthetische kerosine van de haven naar Schiphol of de opslag van alternatieve brandstoffen zoals waterstof, als we slim zijn benutten we de faciliteiten en de infrastructuur, maar vooral ook de unieke kennis van deze bedrijven en hun mensen. Kennis van het omgaan met gevaarlijke stoffen. Het zou wel eens een cruciale factor kunnen zijn voor Amsterdam in de toekomst.

Burgemeester

Tijdens het Havengildediner sprak burgemeester Halsema over het belang van de havenbedrijven voor Amsterdam. “U bent in de goede en slechte tijden trouw gebleven aan onze haven, daar mogen we onszelf als stadsbestuur best vaker aan herinneren. Hoe dankbaar we ook zijn voor de techbedrijven die in onze stad neerstrijken, zij kunnen morgen hun laptop dichtklappen en elders in de wereld kantoor houden. U niet. U blijft en biedt meer dan 60.000 mensen werk.” Belangrijke en rake woorden.  En als we slim zijn zetten we ons daar voor in: een sterke haven met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en volop werkgelegenheid.
Paul Wevers
voorzitter


Lees ook het interview met Paul Wevers in De Telegraaf van vrijdag 29 november 2019.