Logistiek 22 oktober 2019

Alles over de gracht

Of het nu is voor bevoorrading, bezorging van pakketten of bouwmaterialen, het kan over water in Amsterdam. Om daar concreet mee aan de slag te gaan, organiseerde ABN AMRO Bank in samenwerking met ORAM een rondetafelgesprek over ‘goederentransport over water’.

Onder leiding van sectormanager logistiek Bart Banning spraken gemeente Amsterdam en belanghebbende bedrijven over cruciale uitgangspunten en  mogelijkheden om logistiek over de Amsterdamse grachten meer ruimte te geven.

De beste manier om dit complexe vraagstuk aan te pakken, is met publiekprivate samenwerking, waarbij bedrijven in een vroeg stadium worden betrokken bij het  opstellen van nieuw beleid.

Over ORAM
ORAM bouwt verbindt bedrijven en wij brengt coalities van leden bij elkaar rondom thema’s. Bovendien koppelen wij het bedrijfsleven aan de grote uitdagingen van Amsterdam om zo tot duurzame oplossingen te komen. Meer weten over logistiek over water? Neem contact op met Menno van der Valk.