go to top

Ajax – Feijenoord en de Golf van Biskaje

Regelmatig trek ik er op uit richting potentieel nieuwe ORAM-leden. Om kennis te maken en van gedachte te wisselen over wat we over en weer voor elkaar kunnen betekenen. De laatste tijd komt daarbij steevast ons aanstaande Najaarsforum ter sprake. Over de noodzakelijke schaalsprong die de Amsterdamse metropool moet maken om internationaal mee te blijven doen. Het blijkt een raak gekozen thema. Iedereen heeft er een mening over.

Resized PaulOp bezoek in Rotterdam (ja ook daar is er veel belangstelling in ons Amsterdamse netwerk) kwam het gesprek op de samenwerking tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Internationaal functioneren we steeds meer als één samenhangend stedelijk systeem. We zouden in de toekomst veel intensiever samen moeten werken.

Dat deed me terugdenken aan een ontmoeting die ik enkele jaren geleden had met een CEO van een grote Japanse multinational. Hij was vol lof over het internationale vestigingsklimaat van Amsterdam. Zo centraal. Luchthaven, zeehaven. Hij tikte daarbij veelzeggend op de Europese landkaart achter zich ….. op de golf van Biskaje.

Dat toont maar weer eens aan hoezeer het kleine ‘Ajax-Feijenoord denken’ aan herziening toe is. Wat ons betreft gaat het niet om of Ajax of Feijenoord, maar over het niveau van het Nederlandse voetbal waar beide bloedgroepen een cruciale rol in spelen. Graag praat ik met u verder op het ORAM Najaarsforum op dinsdag 24 november aanstaande.
Paul Wevers