Mobiliteit 27 augustus 2021

Aftrap Logistiek020 Amsterdam

Aan het begin van de zomer heeft Amsterdams wethouder Egbert de Vries de aftrap gegeven van Logistiek020: een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse logistieke sector. Voor ORAM en onze leden is het van groot belang dat er via het platform ‘Logistiek020’ een integrale afstemming plaatsvindt van de verschillende vervoerstromen in stad en regio.

 

Logistiek is de bloedsomloop van de stad, zonder logistiek wordt er niet gebouwd, worden winkels niet bevoorraad en worden er geen pakketjes bezorgd. Tegelijkertijd knelt het in de bevoorrading van de stad en zet logistiek de leefbaarheid van de stad flink onder druk. We moeten naar een betere balans tussen bevoorrading en leefbaarheid. Wat is de slimme, lichte, schone, duurzame logistiek van de toekomst?

Voor ORAM en onze leden is het van groot belang dat er via het platform ‘Logistiek020’ een integrale afstemming plaatsvindt van de verschillende vervoerstromen in stad en regio. Doelstellingen van diverse bereikbaarheidsprogramma’s worden veelal niet goed op elkaar aangesloten en dit heeft een groot effect op de uitvoerbaarheid en resulteert in een steeds complexere doorstroming. Met een goede onderlinge afstemming tussen overheid en het bedrijfsleven waarin duidelijke keuzes worden gemaakt is ORAM ervan overtuigd dat optimale mobiliteit steeds meer mogelijk wordt. Kijk hierbij niet alleen naar een eenzijdige oplossing, maar investeer aan de voorkant in het alternatief!

Als ondernemersorganisatie investeren wijzelf ook in verschillende oplossingen door samen met partners en leden diverse mogelijkheden verder vorm te geven en in de praktijk te brengen. De ORAM-coalitie Transport over water is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast staat de capaciteit van spoorgoederenvervoer en de aandacht voor achterlandverbindingen sinds begin van 2021 hoog op onze agenda.

Zo kunnen we samen op weg naar een veiliger, lichter, slimmer en schoner logistiek systeem in Amsterdam.