Corona 2 juli 2020

Aflevering 4 – Ondernemend Amsterdam over herstel van de Amsterdamse economie

Wat zien we gebeuren en wat zijn de grootste uitdagingen voor herstel?
Aflevering 4  van Ondernemend Amsterdam over kansen en uitdagingen in de MRA.

Het is geen verrassing meer: de Amsterdamse economie heeft het op vele fronten zwaar te verduren tijdens de coronacrisis.  De sombere economische vooruitzichten nopen ORAM als grote Amsterdamse ondernemersvereniging om ondernemers in de stad te vragen waar ze op dit moment mee te maken hebben en hoe ze denken over herstel:

 

Thuiswerken here to stay

Thuiswerken, de normaalste zaak van de wereld. Vier maanden geleden had dit bij menig bedrijf nog op verzet gestuit. Echter we zien nu dat bedrijven – waar mogelijk – en masse zijn overgeschakeld op het werken vanuit zolder-, de studeer- of woonkamer. Ook leden van ORAM geven aan dat deze, aanvankelijk noodgedwongen trend waarschijnlijk een blijvertje is. “Wij hebben besloten dat de vrijdag altijd een vaste thuiswerkdag zal blijven”. De vraag is natuurlijk wat de impact hiervan is. Hebben we die kantoormeters nog wel allemaal nodig in Amsterdam?

Zakelijk vliegen, een must?

En dan vliegen. Een ORAM-lid geeft aan: “het is toch eigenlijk bizar dat we al een aantal maanden nauwelijks vliegen en het werk toch aardig door blijft gaan”. Voor de crisis zou het ondenkbaar zijn geweest dat Schiphol dicht zou gaan en we niet meer de wereld over konden vliegen. Maar kennelijk kunnen we ons ook hier aardig op aanpassen. Korte dagvluchten naar Londen of Frankfurt voor die ene afspraak blijken ook vervangbaar door een teams- of zoom-meeting.

Arbeidsmarkt in de war

Hoewel de arbeidsmarkt in de niet direct getroffen sectoren nog relatief stabiel blijft, is het toekomstbeeld zorgelijk. De ondersteuningsmaatregelen van de overheid zijn goed maar werken ook versluierend. Mensen zijn officieel nog in dienst, maar zitten in feite al op de bank, omdat er geen werk is. Dat geldt bijvoorbeeld voor luchtvaartpersoneel maar in grote mate ook voor ZZP’ers.  Heroriëntatie en omscholing zal voor een aantal van hen waarschijnlijk de enige mogelijkheid zijn om weer aan het werk te komen.   

Je moet niet gek opkijken als de vraag naar flexwerk in de komende tijd gaat groeien.

Het valt te prijzen dat de gemeente een initiatief neemt door een Regionaal Werkcentrum te openen dat werkgevers die geen werk meer voor hun medewerkers hebben verbindt met werkgevers die hard op zoek zijn. Tegelijkertijd hopen ondernemers ook dat de uitvoerbaarheid hiervan ook soepel gaat verlopen. “De crux van dit soort initiatieven zit in de effectiviteit. In de markt zie je veel partijen die gewend zijn aan zaken als outplacement. Die zou je hierbij moeten betrekken. ”

Flexwerk en zekerheid

“Je moet niet gek opkijken als de vraag naar flexwerk in de komende tijd gaat groeien” zegt een ondernemer uit de recruitment-sector. Door de te verwachten ontslagrondes komen er bovendien veel nieuwe werkzoekenden op de markt. Het is de vraag wat dat voor mensen op de lange termijn betekent.  Het brengt in ieder geval meer onzekerheid met zich mee. “We zullen ons hier in Nederland op in moeten richten, bijvoorbeeld door een beter sociaal vangnet te creëren voor flexwerkers en bijvoorbeeld ziektekosten en pensioen anders te organiseren.”

Lees hier de aflevering 3 van Ondernemend Amsterdam over herstel van de Amsterdamse economie.