Ondernemen 26 juni 2020

Aflevering 3 – Ondernemend Amsterdam over herstel van de Amsterdamse economie

Wat zien we gebeuren en wat zijn de grootste uitdagingen voor herstel.
Aflevering 3 van Ondernemend Amsterdam over herstel van de stad en economie.

Het is geen verrassing meer: de Amsterdamse economie heeft het op vele fronten zwaar te verduren tijdens de coronacrisis.  De sombere economische vooruitzichten nopen ORAM als grote Amsterdamse ondernemersvereniging om ondernemers in de stad te vragen waar ze op dit moment mee te maken hebben en hoe ze denken over herstel: 

 

ORAM heeft veel leden in de Amsterdamse haven. Vanaf het begin van de coronacrisis is er nauwkeurig gemonitord wat de impact is op de haven. De haven speelt een belangrijke rol voor op-  en overslag van goederen die in deze crisis als vitaal zijn aangemerkt. Denk aan medische hulpmiddelen,  brandstoffen en grondstoffen. Voorts zien we dat veel havenbedrijven de economische crisis aardig doorstaan. De cruisesector vormt een negatieve uitzondering op het beeld. Cruiseschepen kunnen Amsterdam niet in en de sector ligt stil. 

‘Economische diversiteit in een regio is een groot goed, blijkt nu ook maar weer als je de haven vergelijkt met andere sectoren’. De stad praat over techbedrijven en hoofdkantoren als het nieuwe goud. Maar als je nu kijkt naar veel van die bedrijven zie je een ander beeld.  “Het is nog maar de vraag hoe groot de behoefte is aan grote hoofdkantoren als iedereen overal ter wereld de laptop open kan klappen om te werken.” Haven en industriebedrijven zijn per definitie regio gebonden en niet vluchtig. Die blijven waar ze zitten.  

Over de toekomst zijn de havenondernemers net als veel andere ondernemers onzeker. Er heerst onzekerheid over de koers van de economie in de komende tijd. “De ontwikkeling van het virus is allesbepalend. Zolang dat niet onder controle is, is elke voorspelling over de economie weinig waard.” Als een vaccin nog lang op zich laat wachten kan de economische schade wel eens heel groot worden. “De prestaties van de effectenbeurzen ten spijt: ze zijn geen goede reflectie van de realiteit.”   

De ontwikkeling van het virus is allesbepalend. Zolang dat niet onder controle is, is elke voorspelling over de economie weinig waard.

In de haven zien we dat bedrijven die gediversificeerd zijn qua goederen veel activiteit kennen. Bovendien is een trend waarneembaar dat bedrijven hun grondstoffen dichter bij huis willen hebben en voorraden op willen slaan: voor een eventuele nieuwe lockdown, maar mogelijk ook voor de periode daarna. Hier profiteert de Amsterdamse haven van. Bedrijven die het rustiger hebben gehad door deze crisis hebben bovendien het momentum genomen om periodiek werk zoals onderhoud te vervroegen.  

Wat bedrijven nu vooral van de overheid vragen is voorspelbaarheid. Denk aan een tijdlijn voor versoepelingen uit de lockdown. Dat is nodig om je als bedrijf weer te kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld op de bevoorrading van festivals: logistiek moet je je daar tijdig op in kunnen richten, zowel qua voorraden als arbeid.  

Bereikbaarheid van locatie is eveneens een punt van aandacht. Ondernemers maken zich zorgen hoe mensen naar de bedrijfslocatie komen.  Is dat veilig? En rijdt het wel?  Het gaat hier zowel over treinen als lokaal vervoer. Veel bedrijven zijn erg afhankelijk van het OV en locaties zijn niet altijd goed bereikbaar. 

Lees hier de aflevering 2 van Ondernemend Amsterdam over herstel van de Amsterdamse economie.