Haven 4 juli 2019

Adviescommissie buigt zich over IJ-oeververbinding

Eind vorig jaar besloot het College van B&W om een deskundigenpanel aan te trekken om de impasse rond de IJ-oeververbinding vlot te trekken. Deze impasse ontstond rond de vraag of er nu een tunnel of een brug moest komen en ook hoe hoog die brug dan moest worden als het een brug zou worden, enzovoort.

Welnu, wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck heeft recent aangekondigd dat het advies van dit panel in de eerste helft van 2020 gereed zal zijn. Een jaar later dan de bedoeling was. Alexander D’Hooghe, architect en ingenieur is benoemd tot voorzitter van het panel. In de adviescommissie komen daarnaast deskundigen op het gebied van mobiliteit van scheepvaart en langzaam verkeer, stedenbouw, economie en civiele techniek.

Daarbij is er voor gekozen om de vraag aan deze adviescommissie niet te beperken tot het doen van een uitspraak over de Javabrug, maar uitspraak te doen over de manier en op welk moment de oevers van het IJ en het beste verbonden kunnen worden. ORAM juicht dit toe. Al sinds de start van de plannen voor het verbinden van de IJ-oevers pleit ORAM voor een duurzame en veilige oeververbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ en die ook in de komende 100 jaar past in de mobiliteitsvisie van Amsterdam.

Lees meer over ORAM Sprong over het IJ