Mobiliteit 27 januari 2021

Aanscherping regels zwaar verkeer Amsterdam

Om Amsterdamse bruggen en kademuren beter te beschermen worden de regels voor zwaar verkeer aangescherpt. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021. De concept beleidsregels en het bijbehorende ontwerp verkeersbesluit zone zwaar verkeer zijn inmiddels gepubliceerd.

 

Van 5 januari t/m 15 februari kan gereageerd worden op deze stukken. ORAM bereidt op dit moment een reactie voor met informatie van leden en zal deze na inzending met u delen. Wilt u als bedrijf een reactie insturen en heeft u hulp nodig? Wij denken graag met u mee. Ook ontvangen we graag uw reactie ter onderbouwing van ons verhaal.

Heeft u informatie die belangrijk is om te delen? Laat het ons dan vóór 5 februari weten. Neem daarvoor contact op met Menno van der Valk via vdvalk@oram.nl of
06 4714 6492.

De concept beleidsregels en het ontwerp verkeersbesluit zone zwaar verkeer vindt u hier. Via deze link vindt u ook meer informatie over het insturen van uw reactie.