Haven 24 maart 2021

50 miljoen R&D subsidie voor maritieme sector

De R&D-regeling voor de mobiliteitssectoren maritiem, automotive en luchtvaart is een feit. Half maart heeft de Ministerraad ingestemd met een regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in deze sectoren. Dat betekent dat 50 miljoen vrij komt voor innovatieve projecten in de maritieme sector. Ook onder de leden van de ORAM zijn er bedrijven die hier gebruik van kunnen maken. Directeur Kees Noorman is dan ook enthousiast over de regeling die bedoeld is als cofinanciering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat er door kennisontwikkeling nieuwe innovaties komen en we nu een volgende stap gaan zetten in de omslag naar een emissieloze maritieme sector.

 

fotocredits: MARIN

Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is nodig om ervoor te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos, binnen de nationale en internationale doelstelling, kunnen gaan varen. De technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar noch toepasbaar zijn.

Daarom heeft de sector gezamenlijk onder de vlag van de maritieme koepel Nederland Maritiem Land het Masterplan opgesteld. Doel van het Masterplan is om na de coronacrisis duurzaam het verschil te maken. Concreet betekent dit dat wordt ingezet op samenwerking in de gehele keten en op launching customership van de overheid. De verschillende ontwikkeltrajecten moeten leiden tot rendabele en werkbare oplossingen die worden toegepast voor ten minste 30 emissieloze en digitale schepen in 2030 en daarna door de markt zelf breed worden opgepakt. Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Met name voor MKB zijn hoge subsidie percentages mogelijk als ze daadwerkelijk in een consortia innovatie stappen gaan zetten.

Omdat het corona steun betreft gaat de regeling al snel open, half mei maar ook weer snel dicht, misschien half juni. Voordeel is dat al in het najaar het geld beschikbaar kan komen en de consortia aan de slag kunnen.

Voor meer informatie: Nederland Maritiem Land