Ondernemen 19 december 2019

2019 – Van betekenis

Hoe maken we in 2019 het verschil voor bedrijven en ondernemers in Metropool Amsterdam? Dat was de vraag die we onszelf aan het begin van dit jaar stelden. “Bij ORAM heb je niet zomaar ontmoetingen, maar betekenisvolle ontmoetingen,” schreef een deelnemer aan het onderzoek naar onze events. Deze reactie geeft in één zin weer wat wij het hele jaar hebben getracht te doen: van betekenis zijn voor het Amsterdamse bedrijfsleven.

Gesprekken

Zo zetten we bijvoorbeeld extra in op gesprekken met bestuurders, politici, stadmakers en beleidsmakers om bij hen de meerwaarde van het Amsterdams bedrijfsleven extra onder de aandacht te brengen. We spraken bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren. Een greep hieruit: in maart bracht staatssecretaris Mona Keizer een werkbezoek  aan de haven en sprak daar een aantal van onze leden over hun business.  In november vond in de ambtswoning de ‘miniconferentie bedrijfsleven’ plaats. Samen met collega-verenigingen als VNO NCW, VEBAN, VAZO en MKB Amsterdam spraken we met burgemeester en wethouders over de uitdagingen van de stad en de rol die het bedrijfsleven kan spelen bij de oplossingen.   

Participatie

Als bedrijfsleven meedenken en -doen in de ontwikkeling van de stad, is cruciaal voor ORAM. We zetten het afgelopen jaar dan ook vol in op participatie:

We participeren sinds dit jaar in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, in de club 2050 voor de Omgevingsvisie, in de Mobility Council, de Regiegroep participatie  Havengebied en de Klimaatraad van gemeente Amsterdam. We doen mee aan de publiek-private samenwerkingen voor een gemeenschappelijke brandweer in de haven, voor veilig ondernemen en voor een bereikbare Zuidas. We werden partner van het festival We make the City, want ondernemers make the city too, zo vinden wij.  

Nieuwe initiatieven

Naast het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven op tal van plekken, kwamen we zelf ook met nieuwe initiatieven, het liefst samen met u. We organiseerden in 2019 de coalitie Ruimte voor Werk, een denktank van bedrijven voor complexe vraagstukken voor gebiedstransformatie. We lanceerden samen met partners het online platform ‘Van A tot Zuidas’, een mobiliteitsplatform voor slim en duurzaam reizen van en naar Zuidas. We hernieuwden het HR-netwerk met actuele business cases uit de praktijk en we brachten waterondernemers, bouwbedrijven en investeerders samen in de coalitie Bouwlogistiek over Water.

TET Amsterdam

We ontwikkelden een nieuw platform waarin bedrijven business cases voor energietransitie kunnen delen, Talks Energie Transitie (TET) Amsterdam.  Zo brengen we projecten van bedrijven verder en ontstaan nieuwe initiatieven voor energietransitie in de regio.  

De werkende stad

In het voorjaar overhandigden we het rapport ‘Werken aan een Nieuw Amsterdam’ aan wethouder ruimte en duurzaamheid Van Doorninck waarmee we aandacht vroegen voor voldoende ruimte voor werk, want “Amsterdammers moeten niet alleen kunnen wonen in hun stad, maar er ook kunnen werken.” Tegelijkertijd lanceerden we het participatieplatform De werkende Stad. Een platform dat bij ruimtelijke plannen al in een vroegtijdig stadium alle belanghebbenden betrekt, waaronder – natuurlijk – het bedrijfsleven.

Grote projecten – grote belangen

Voor een aantal projecten in de Metropoolregio geldt dat de impact op het bedrijfsleven groot is. Het afgelopen jaar maakten wij ons dan ook onverminderd hard voor uw belang. Bijvoorbeeld bij de aanleg van het Zuidasdok en geplande woningbouw op het Hembrugterrein. Bij het plan Haven-Stad, waar op ons initiatief een regiegroep inclusief bedrijfsleven start. Maar ook bij de IJ-oeververbindingen. In het onlangs uitgebrachte eerste advies van de onafhankelijke reviewcommissie staat dat in elk toekomstscenario voor een IJ-oeververbinding, het IJ een belangrijke waterweg blijft. Toen dit jaar het AEB tijdelijk zijn ovens moest stilzetten, ontstond een probleem met het storten van rioolslib. ORAM zette zich in voor een goede oplossing.

Betekenisvolle ontmoetingen

De bijeenkomsten liepen goed, bijna 2000 deelnemers bezochten onze events. Ze waardeerden deze gemiddeld met een 4,2 op een 5-puntsschaal. Om de bijeenkomsten nóg beter te laten aansluiten op uw wensen en verwachtingen, deden we een groot ledenonderzoek. Belangrijkste conclusie is dat u behoefte heeft aan meer: meer ontmoetingen, meer inhoud, meer innovatie, meer betekenis. Daar gaan we mee aan de slag in 2020.

Recordaantal

Groot, klein, startup of al 100 jaar gevestigd: in 2019 mochten we een recordaantal van 62 nieuwe leden welkomen bij onze vereniging, fantastisch!

Ook in 2020 zullen we ons ervoor inzetten dat we (ver)binden en bewegen en samen met u bouwen aan de ontwikkeling van Metropool Amsterdam.

ORAM – voor Ondernemend Amsterdam