Optimale mobiliteit 14 april 2021

1,5 miljard euro uit Groeifonds voor doortrekken Noord/Zuidlijn

Het Nationaal Groeifonds maakt 1,5 miljard euro vrij voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. ORAM is blij met deze toekenning.

 

Een hoogwaardige metroverbinding van de Zuidas naar Schiphol en Hoofddorp is van groot belang. Het vermindert tegelijkertijd de druk op het spoor naar Schiphol, een van de drukste stukken spoor van Nederland. Hierdoor wordt sneller en meer internationaal treinverkeer vanaf Amsterdam en Schiphol mogelijk. Dit sluit aan bij de visie van ORAM om mobiliteit en bereikbaarheid vanuit een integraal perspectief te benaderen.

Doel Groeifonds

Het Groeifonds, ook wel het Wobke-Wiebes Fonds genoemd, richt zich op eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei van Nederland. Een van de categorieën van het fonds is infrastructuur. De Randstad staat de komende decennia voor een grote mobiliteit- en bereikbaarheidsuitdaging. We moeten steeds meer mensen en goederen vervoeren en de druk op onze infrastructuur wordt groter. Dat geldt voor onze capaciteit op de weg, het spoor en over water.

Goede bereikbaarheid Metropoolregio

Deze problematiek vraagt om slimme en creatieve oplossingen voor de Metropoolregio Amsterdam. Dit is cruciaal voor ondernemers, die alleen kunnen functioneren als hun medewerkers, goederen en diensten zich efficiënt van A naar B kunnen bewegen. Alle ingrediënten hiervoor zijn aanwezig. Het is een kwestie van een juiste afstemming in het systeem en op tijd investeren in goede alternatieven.

Met het beschikbaar stellen van deze 1,5 miljard is een eerste cruciale stap hierin gezet. Maar wat ORAM betreft zeker niet de laatste. Het is nu belangrijk dat we de vaart erin houden. De investering die het Groeifonds nu doet in de Noord/Zuidlijn blijft een reservering die vooralsnog beschikbaar blijft voor een periode van negen maanden na openbaarmaking van het besluit van het kabinet. Het is daarom van belang om de reservering zo snel mogelijk definitief te maken en te starten met de aanleg.