go to top

Commissie Vergunningen

De commissie deelt kennis over concrete onderwerpen rond de vergunningverlening in het Noordzeekanaalgebied (geen individuele gevallen/ casuïstiek). 

Foto Start Commissie Vergunningen
De commissie vergunningen is een gezamenlijk initiatief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en ORAM. 3x per jaar komt de leiding van de OD en een selectie van ORAM-leden bijeen rond de vergunningverlening. Het doel van de Commissie is tweeledig. Ten eerste werkt de commissie aan optimalisatie van het vergunningverleningsproces. Daarbij behandelen we geen individuele gevallen maar werken we op ‘systeemniveau’. Het tweede doel is om over en weer elkaars kennisniveau in relatie tot vergunningverlening te verhogen. 

De commissie is klein begonnen, maar wordt mogelijk uitgebreid met partijen als Rijkswaterstaat/waterkwaliteitsbeheerders, Veiligheidsregio’s en andere bevoegde gezagen met vergunningverleningstaken of met bedrijven uit provincie Flevoland en Utrecht.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname of vragen over de commissie? Neem contact op met Rein Aarts

 

Lees meer over Commissie Vergunningen: