go to top

ORAM Commissie Scheepsbewegingen

17 oktober 2017

ORAM verbindt leden met regelgevende en handhavende instanties om beter te kunnen ondernemen. Zo verbinden we in de commissie scheepsbewegingen de leden van ORAM zoals terminals, scheepsagenten, loodsen, vastmakers en slepers met Rijkswaterstaat, de havenmeesters van de gemeenten rond het Noordzeekanaal en havenbedrijf Amsterdam.

Foto Bij Cie Scheeps2Het doel van de commissie is om een schip zo snel mogelijk de haven in en uit te krijgen, om  "de doorlooptijd te verkleinen". In de commissie is bijvoorbeeld de regeling scheepsbewegingen tot stand gekomen over voorrangsregels bij de sluis. Ook het minimaliseren van vertragingen in de keten is een belangrijk thema . Omdat alle betrokken partijen aan tafel zitten, komt de relevante informatie boven tafel.

De commissie overlegt ± 4x  per jaar. ORAM stelt de agenda op in overleg met de leden van de commissie. Voorzitter van de commissie is Kees Noorman. Secretaris is Anouk de Morree. Voor meer informatie neem contact op met Anouk de Morree