go to top

Commissie Scheepsbewegingen

Commissie Scheepsbewegingen is een operationeel overleg. Punten die aan de orde komen, hebben met name betrekking op het zo efficiënt en snel mogelijk afhandelen van een schip dat het Noordzee-kanaalgebied aandoet. 

Scheepsbewegingen
Aangezien er steeds meer scheepsverkeer in de Amsterdamse havens is, is het van groot belang dat alle partijen die te maken hebben met de afhandeling van schepen, eenduidig handelen. Zo benutten we de capaciteit van de haven optimaal.

In de Commissie Scheepsbewegingen zitten scheepsagenten, terminals, nautische dienstverleners, Havenbedrijf Amsterdam, de havenmeester van Beverwijk en IJmuiden en Rijkswaterstaat.

In de Commissie is de regeling scheepsbewegingen tot stand gekomen. De Regeling Scheepsbewegingen geeft regels voor het aanvragen van een ligplaats of een schutting in de sluis in IJmuiden.

Voorzitter van de Commissie is ORAM-directeur Kees Noorman.

 

 

Lees meer over de Comissie Scheepsbewegingen: