go to top

Commissie Olie & Kolen

Amsterdam is de grootste Benzinehaven van Europa en gespecialiseerd in het mengen van benzine. Daarnaast is er veel opslag van diesel en kerosine. Alle olieterminals zijn vertegenwoordigd in de Commissie. De commissie olie werkt aan een efficiënt en effectief speelveld voor de olieterminals. 

Olie

Gezamenlijke belangen
De olieterminals hebben veel gezamenlijke omgevingsbelangen. In de Commissie Olie worden deze geïnventariseerd en opgepakt. Dit is bijvoorbeeld gericht op de promotie van de olieterminals (als groep) naar diverse stakeholders, maar ook op het gezamenlijk bespreekbaar maken van wet- en regelgeving. Belangrijke gesprekspartners voor de Commissie zijn de Omgevingsdienst NZKG,  de Arbeidsinspectie, provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf.

Voorzitter van de Commissie Olie is Peter Boers van Oiltanking. Secretaris is Giulietta Cohen van ORAM.

Data bijeenkomsten 2019:

  • dinsdag 5 maart 13.00 - 15.30 uur
  • dinsdag 25 juni 10.00 - 12.00 uur
  • dinsdag 29 oktober 10.00 - 12.00 uur

Lees meer over de Commissie Olie: