go to top

Ruimte voor werk gezocht en gevonden

27 juni 2018

“Stad en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt stedenbouwkundig goeroe Gert Uhrhahn bij onze bijeenkomst over ruimte voor werk in de Metropoolregio. Het is de start van een middag vol passie voor stedelijke ontwikkeling, onderzoeksresultaten en nadenken over de invulling van schaarse ruimte in de Metropoolregio. 

Foto Bij Artikel Ruimte Voor WerkTwee jaar lang deden de mensen van Mensenwerk onderzoek naar ruimte voor de toekomst van werk. Hun belangrijkste conclusies zijn:

  • Organiseer een rijk scala aan complementaire werk-leefmilieus
  • Optimaliseer de mix van elkaar versterkende functies 
    - Pak de transitie van werk integraal op met andere grote uitdagingen 
  • Maak het onbekende operationeel, van de regionale schaal tot en met het gebouw
  • Formuleer een gezamenlijke ambitie en deel verantwoordelijkheden

Groot en intgraal is nodig
Pittige en grote conclusies en daarmee voer voor gesprek. Dat gebeurt dan ook meteen na de presentatie. Aan een ronde tafel gaan mensen van een aantal  gemeenten, bedrijven en instituten onder leiding van moderator Kamran Ullah in gesprek over hoe je nu deze uitdagingen handen en voeten geeft. Zo vertelt iemand van de gemeente Schiedam hoe zij letterlijk ónder de legenda van de kaart van Rotterdam vielen. Uiteindelijk slaagden ze erin om de gemeente Rotterdam de meerwaarde van hun werkgebied te laten zien en werden ze (ook weer letterlijk) op de kaart gezet. 

Hoe zorgen we dus dat we niet alleen weten wat de waarde is van werk, maar ook wel ruimte we daarvoor nodig hebben en dat groot en integraal deze uitdaging oppakken? Daar was het onderzoek van Mensenwerk en deze middag slechts het startpunt van. Werk aan de winkel dus!

Download het onderzoek van Mensenwerk op www.mensenwerk.city 

ORAM bij Ruimte voor Werk gezocht
Tijdens de middag presenteerde Jurriaan van den Eijkhof De Ondernemende Stad, een idee van ORAM voor participatie van het bedrijfsleven voor ruimtelijke plannen. Het idee is dat door vroegtijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven plannen beter worden en de implementatie makkelijker. 

Lees meer over ORAM Ruimte voor Werk

Impressie ruimte voor werk 22 juni 2018