go to top

Bouwlogistiek over water

28 juni 2018

Enthousiasme over kansen levert concrete aanbevelingen op
De bouwcapaciteit op Zuidas neemt de aankomende periode enorm toe. Naast woningen en kantoren staat de realisatie van Zuidasdok en station Zuid tot 2028 op het programma. Hoe zorgen we ervoor dat de benodigde aanvoer van bouwmaterialen een minimale impact heeft op de omgeving en dat de bereikbaarheid van het gebied in deze periode zo goed mogelijk is gewaarborgd?

Foto Bij ZuidasTijdens een druk bezochte breakout-sessie op het festival ‘We Make The City’ in Circl op de Zuidas, werd ingegaan op de kansen die bouwlogistiek over water biedt. Waar liggen de uitdagingen en hoe maken we deze opgave gezamenlijk concreet?

Vanuit een regionale benadering zijn er bijzonder veel mogelijkheden. Diverse aanvoerroutes komen samen in Amsterdam. Dit maakt het mogelijk om vanuit één punt dat aan/op het water ligt zoveel mogelijk bouwverkeer van de weg naar het water te verplaatsen. Ladingen worden gebundeld en vervoerd naar de bouwplaats. Dit leidt tot minder vervoersbewegingen, daarmee tot minder opstoppingen in de stad en draagt daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit.

Door de nieuwe ontwikkelingen in het verlengde van Zuidas, zoals gebiedsontwikkeling Verdi, tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en de Nieuwe Meer, ontstaan er uitstekende mogelijkheden voor bouwhublocaties. Gesproken werd over de voorwaarden die nodig zijn om de voordelen van zo’n bouwdepot volledig te benutten. Vanuit de gemeente wordt vooral een faciliterende rol verwacht. Zo zou in tenders deze oplossing om bouwverkeer over de weg te beperken als vereiste moeten worden opgenomen.

Daarnaast moet er gekeken worden welke voorzieningen er nodig zijn om zo’n bouwhub voor langere tijd te kunnen gebruiken. Naast het vervoer van bouwmateriaal kan deze namelijk ook dienen als centraal punt om stadsdistributie in de gebouwde omgeving te organiseren. Vanuit drijvende bakken kunnen de goederen in kleinere vervoersoplossingen worden gelost (bakfietsen, elektrische karretjes) die fijnmaziger door de buurten rijden. Een lege bak kan worden gevuld met afval dat afgevoerd wordt richting afvalverwerker/depots in haven.

Ook werd gesproken waar de investeringen in de vervoersoplossingen over water vandaan zouden moeten komen. De aannemers, de producenten van bouwmateriaal, overheden?

Conclusie van de middag: om deze opgave tot een succes te maken moet rekening worden gehouden met de volgende aandachtspunten en suggesties:

  • Maak er een publiek private aangelegenheid van waarin de overheid een faciliterende rol moet pakken;
  • Maak in tenders oplossingen voor bouwverkeer over water een vereiste;
  • Stromen bundelen zorgt voor het gewenste resultaat;
  • Stuur op toegevoegde waarde en minder op kosten;
  • Betrek de regio;
  • Zorg voor schaalgrootte;
  • Bouwprojecten op Zuidas: logistiek centraal regelen;
  • Faciliteer locaties om het mogelijk te maken;
  • Geef de Amsterdamse Haven een centrale positie;
  • Betrek de coalitie Amsterdam Vaart

Lees meer over ORAM optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam