go to top

VanAtotZuidas: Workshop Road to Zero

Dinsdag 25 juni 2019

Dinsdag 25 juni 2019

Meeting info

Transitie naar een volledig elektrisch wagenpark

Gemeente Amsterdam biedt bedrijven in Zuidas een workshop aan ter verkenning van een transitie naar een elektrisch wagenpark. Experts in duurzame mobiliteit van EVConsult begeleiden de workshop.

Locatie
Accenture, Gustav Mahlerplein 90
Melden bij de 17e verdieping ITO toren, liften aan linkerkant receptie.

Introductie
De transitie naar elektrisch biedt kansen voor zakelijke vloten, van CO2 besparingen tot kostenvoordelen.

Hoe benut uw organisatie deze voordelen? Met welke knelpunten heeft u te maken?

Doel
Het doel is ten eerste kennisdeling, maar de workshop dient ook om de mogelijkheden voor een gezamenlijke ambitie te verkennen. 

Voor wie?
Fleet managers, facility managers, HR en sustainability managers.

Inhoud workshop
•Waarom elektrisch?
•Total Costs of Ownership
•Voorbeeld transitieplan
•Geld besparen met slim laden
•Voorbeeld pilot

Over ons
Deze workshop wordt u aangeboden door Gemeente Amsterdam in samenwerking met Green Business Club Amsterdam Zuidas, EVConsult en Natuur & Milieu.

EVConsult is een onafhankelijk advieskantoor met als doel: 100% emissievrij vervoer.

Aanmelden
Meld je voor 14 juni 2019 aan door een mail te sturen aan Nina van den Berg, projectmanager: nina@greenbusinessclub.nl