go to top

Seminar mededingingsregels Haven Amsterdam

Dinsdag 22 mei 2018

Dinsdag 22 mei 2018

Meeting info

Deze bijeenkomst is op uitnodiging.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft ook voor 2018 en 2019 de haven- en transportsector weer hoog op de agenda gezet. Welke afspraken mag je met concurrenten maken? Welke informatie mag je uitwisselen? Op welke manier houdt de ACM toezicht?

Kom naar de workshops over de do's en don'ts van het mededingingsrecht.
ORAM organiseert samen met Port of Amsterdam in 2018 twee workshops over dit onderwerp, op 22 mei en 2 oktober 2018. Na deze twee workshops bent u op de hoogte van de geldende regelgeving, bent u voorbereid op een eventueel onderzoek door de ACM en bent u in staat om een eerste risico-analyse te maken van een mogelijke samenwerking of informatie-uitwisseling.

De eerste workshop vindt plaats op dinsdag 22 mei, om 15:00 uur, in Prodock.
Ruben Elkerbout van STEK advocaten zal in de eerste workshop de relevante achtergrond schetsen, belangrijke handvatten geven voor de toetsing van samenwerkingen en praktische tips over de omgang met de ACM. 

Programma
16.00 uur:  Inloop en ontvangst
16.30 uur:  Inleiding door ORAM en Port of Amsterdam 
16.35 uur:  Workshop o.l.v. Stek Advocaten
17.15 uur:  Interactieve afronding
17.30 uur:  Afsluitende borrel 
18:00 uur:  Einde