go to top

Seminar Mededingingsrecht

Donderdag 6 december 2018

Donderdag 6 december 2018

Meeting info

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft ook voor 2018 en 2019 de haven- en transportsector weer hoog op de agenda gezet. Welke afspraken mag je met concurrenten maken? Welke informatie mag je uitwisselen? Op welke manier houdt de ACM toezicht?

Kom naar de tweede workshop over de do's en don'ts van het mededingingsrecht.
In mei jl. heeft ORAM samen met Port of Amsterdam een eerste workshop gegeven over dit onderwerp. Na deze tweede 

workshop bent u op de hoogte van de geldende regelgeving en bent u in staat om een eerste risico-analyse te maken van een mogelijke samenwerking of informatie-uitwisseling. 

Tweede workshop
U geeft deze workshop vorm. Aan de hand van uw vragen zal Ruben Elkerbout van STEK advocaten u belangrijke handvatten geven voor de toetsing van samenwerkingen en praktische tips over de omgang met de ACM.