go to top

Ondernemersbelang verdient meer aandacht

14 maart 2018

Op 6 maart organiseerde ORAM samen met VNO-NCW en MKB Amsterdam een verkiezingsdebat. Tijdens dit debat bleek dat de belangen van het bedrijfsleven weinig aandacht krijgen van de politieke partijen. Dat vinden wij zorgwekkend. Economie en werkgelegenheid zijn basiswaarden voor een metropool als Amsterdam.

Foto Bij Debat2
Voorafgaand aan de verkiezingen en ook daarna voeren wij nog gesprekken met de belangrijkste politieke partijen om deze belangen nogmaals te benadrukken.

Ook tijdens de formatie, de periode na de verkiezingen, zullen wij op diverse manieren aandacht blijven vragen voor:

  • ruimte voor ondernemen;
  • een regionale aanpak van bereikbaarheid van de stad;
  • meer en eerdere betrokkenheid van ondernemers bij gemeentelijke plannen;
  • en een zorgvuldige energietransitie samen met de bedrijven.

Ga naar het verslag en de foto’s van het debat ‘Ruimte voor ondernemen onder druk bij verkiezingsdebat