go to top

Industriekring: over waterbehandeling en de gevolgen voor veiligheid en milieu

Dinsdag 19 maart 2019

Dinsdag 19 maart 2019

Meeting info

Water…, het is een essentiële schakel in productieprocessen. Geen water betekent geen productie, maar ook de kwaliteit van water is bepalend voor de kwaliteit van uw productieproces. Water heeft impact, denk daarbij bijvoorbeeld aan de wateroverlast bij de VU medisch centrum tot legionella preventie in koelsystemen en binnen-installaties.

Tijdens de Industriekring op dinsdag 19 maart behandelen we water en de impact op uw bedrijf(svoering) met ORAM-leden Albemarle en Evides.

De bedrijven vertellen over de realisatie van hun waterfabriek op de site van Albemarle in Amsterdam-Noord. Wat komt kijken bij outsourcing van essentiële productie assets? Ook het thema ‘legionella’ behandelen zij. Tot slot licht Port of Amsterdam kort over de opzet van hun nieuwe gezamenlijke brandweer in de haven toe.

Het belooft een inhoudelijk interessant programma te worden. Mis het dus niet en meld u aan voor de Industriekring over waterbehandeling!

Programma
13.00 uur:  Inloop
13:15 uur:  Opening en welkom door ORAM
13:20 uur:  Korte toelichting op het hoe en het waarom van een
                  gezamenlijke brandweer in het Amsterdamse
                  Havengebied: een industriële brandweerpost die
                  begin 2020 operationeel zal worden. Wat is de
                  meerwaarde? Patricia Haks (Port of Amsterdam)
13.30 uur:  De Casus Waterfabriek - waterinname uit het IJ ten
                  behoeve van omgekeerde osmose -
                  Bastiaan Nijland (Albemarle)
14:00 uur:  Outsourcing Introductie Evides - Nieuwe
                  waterpartner binnen in het ORAM netwerk - 
                  Jeroen Rosengarten (Evides)
14:30 uur:  Korte pauze
14:40 uur:  Legionella: risico’s en preventie in de industrie –
                  JanWillem Mulder (Evides)
15:00 uur:  Afsluiting en wrap up door ORAM
15:15 uur:  Einde