go to top

Industriekring: over waterbehandeling en de gevolgen voor veiligheid en milieu

Dinsdag 9 april 2019

Dinsdag 9 april 2019

Meeting info

Water…, het is een essentiële schakel in productieprocessen. Geen water betekent geen productie, maar ook de kwaliteit van water is bepalend voor de kwaliteit van uw productieproces. Water heeft impact, denk daarbij bijvoorbeeld aan de wateroverlast bij de VU medisch centrum tot legionella preventie in koelsystemen en binnen-installaties.

Tijdens de Industriekring op dinsdag 9 april behandelen we water en de impact op uw bedrijf(svoering) met ORAM-leden Albemarle en Evides.

De bedrijven vertellen over de realisatie van hun waterfabriek op de site van Albemarle in Amsterdam-Noord. Wat komt kijken bij outsourcing van essentiële productie assets?Daarbij neemt Evides ons mee in hoe in toenemende mate de beschikbaarheid van zoet water een stempel drukt op industriële activiteiten van het bedrijfsleven. Vervolgens vertellen Waternet en ODZKG over de gevolgen en mogelijk te treffen maatregelen als gevolg van overstromingen, piekbuien, hitte stress en droogte. Doel is een pilot te gaan draaien met bedrijven in deze regio.

Het belooft een inhoudelijk interessant programma te worden. Mis het dus niet en meld u aan voor de Industriekring over waterbehandeling!

Programma
15.15 uur:  Inloop
15:30 uur:  Opening en welkom door ORAM
15:35 uur:  Korte toelichting op het hoe en het waarom van een
                  gezamenlijke brandweer in het Amsterdamse
                  Havengebied: een industriële brandweerpost die
                  begin 2020 operationeel zal worden. Wat is de
                  meerwaarde? Patricia Haks (Port of Amsterdam)
15.50 uur:  De Casus Waterfabriek - waterinname uit het IJ ten
                  behoeve van omgekeerde osmose -
                  Bastiaan Nijland (Albemarle)
16:15 uur:  In toenemende mate drukt de beschikbaarheid van
                  zoet water een stempel op industriële  activiteiten van
                  het bedrijfsleven. Na een korte bedrijfsintroductie,
                  volgt een casus hoe Evides Industriewater dit
                  probleem heeft aangepakt bij één van de grootste
                  petrochemische complexen in Nederland.
                  Jeroen Rosengarten (Evides)
16:45 uur:  Korte pauze
17:00 uur:  Klimaatwijzigingen: inzicht in de gevolgen en
                  mogelijke maatregelen als gevolg van het klimaat.
                  Toelichting en inschrijven pilot –
                  Harold Pijnenburg (ODNZKG)
17:15 uur:  Afsluiting en wrap up door ORAM
17:30 uur:  Einde