go to top

Industriekring: masterclass Zeer Zorgwekkende Stoffen

Woensdag 4 juli 2018

Woensdag 4 juli 2018

Meeting info

Deze bijeenkomst is op uitnodiging.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) kunnen rekenen op extra aandacht van het bevoegd gezag. Als bedrijf zult u naar verwachting aangeschreven worden om inzicht te geven in de aanwezigheid, de emissie en de invloed van ZZS op de lucht- en/of waterkwaliteit. Er zijn  echter nog veel onduidelijkheden met betrekking tot de omgang met ZZS in relatie tot wet- en regelgeving (inclusief vergunningen). Denkt u hierbij aan vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe stel je vast of sprake is van ZZS en het daarvoor geldende regime?
  • Hoe om te gaan met mengsels waarin ZZS voorkomen?
  • Hoe om te gaan met het verschil van samenstelling tussen de vloeistoffase en dampfase?
  • Welke strategieën zijn er en op welke wijze wordt daaruit een keuze gemaakt die recht doet aan de problematiek, maar tevens past bij de praktijksituatie?
  • En hoe dan om te gaan met eventuele onlosmakelijkheden tussen ZZS en VOS- en geuremissies?

Vragen die snel en gemakkelijk gesteld zijn maar waarvan de beantwoording minder eenvoudig is. Antea Group zal, in de personen van Jeroen Bastiaans en Jeroen Mijs, op 4 juli aanstaande een Masterclass ZZS verzorgen. In de Masterclass zal op bovengenoemde vragen ingegaan worden en kunt u ook uw eigen vragen stellen. Als u nu al vragen heeft dan kunt u die sturen naar machiel.pronk@anteagroup.com

Programma
15.00 uur:  Inloop en ontvangst
15.15 uur:  Welkom door Rein Aarts
15.20 uur:  Zeer Zorgwekkende Stoffen; achtergrond en landelijk
                  beleid
                  Aanpak toezicht en handhaving
                  Bedrijfspraktijk en stappenplan
                  Vragen & Discussie
17.00 uur:  Einde