go to top

Energielab over waterstof

Dinsdag 13 november 2018

Dinsdag 13 november 2018

Meeting info

Deze bijeenkomst is op uitnodiging:

Waterstof is hot. Er wordt veel onderzoek gedaan en ook in Noord-Holland lopen verschillende initiatieven uiteenlopend van initiatieffase tot concreet project Maar wat zijn nu op welke termijn de echte kansen?

In de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord wordt de potentie van waterstof expliciet genoemd en ook het Rijk, het bedrijfsleven, en kennisinstellingen zoals TU Delft en TNO zien toekomst in waterstof. Ook in de provincie Noord-Holland wordt waterstof gezien als een belangrijk en kansrijk thema binnen de energietransitie. Een schone, stille duurzame brandstof voor onder andere mobiliteit en toepassing in de industrie. Maar hoe zit het met de ruimtelijke consequenties, de veiligheids-contouren? Wat is ieders rol? Wat zijn de obstakels? Hoe werken we samen aan een waterstofeconomie in Noord-Holland?

Het eerste deel van de bijeenkomst praten deskundigen zoals Ad van Wijk, Eduard de Visser en Frank Brandsen u bij over trends, inhoud en kansen, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Het tweede deel gaan we met elkaar in gesprek via thematafels over de volgende drie onderwerpen:

  • energie-infra, 
  • gebruik industrie,
  • gebruik transport.

Aan het einde van de bijeenkomst maken we afspraken over de vervolgstappen.

Genodigden zijn vertegenwoordigers van de overheid, netbeheerders, bedrijven (aanbod/gebruik) en wetenschappers/onderzoekers.

Provincie Noord-Holland, ORAM, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Ontwikkelingsbedrijf NHN