go to top

HRM kring over de VAR: ‘De VAR is dood, lang leve …………’

21 maart 2016

Op 1 mei verdwijnt de Verklaring Arbeids Relatie, beter bekend als de VAR. Wat komt daarvoor terug, of beter gezegd wat komt daar niet voor terug

Hrm Kring KleinDinsdag 15 maart tijdens de bijeenkomst van de HRM-kring Havens bleek dat menigeen nog geen idee heeft welke impact het verdwijnen van de VAR gaat hebben op de eigen organisaties. Hoe verandert de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer? ’Niet!’ volgens Marree en Dijxhoorn Advocaten.

De gezagsverhouding blijft bepalen of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie. Dit is niet anders dan de situatie vóór 1 mei. Alleen met het verdwijnen van de VAR moet dit nog beter dan voorheen omschreven worden in het contract dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar aangaan. Om enige zekerheid in te bouwen kunnen werkgevers modelovereenkomsten vooraf laten toetsen door de belastingdienst. De praktijk leert alleen dat de respons op zich laat wachten.

Was de VAR voor werkgevers een vorm van vrijwaring, nu dragen ze samen met de opdrachtnemers de zorg dat de onafhankelijkheid van de opdrachtnemer gegarandeerd wordt. Daarom is het in het belang van de werkgever om continue te toetsen of er geen sprake is van enige vorm van gezag richting de ingehuurde zzp-er. Dit om verrassingen te voorkomen als de belastingdienst of de rechter achteraf toetst of er toch sprake is van een arbeidsrelatie.

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden werd in ieder geval voor de deelnemers aan de HRM-kring duidelijk dat dit geen sinecure is. Werkgevers hebben nog tot 1 mei 2017 om hun contracten met zzp-ers op orde te krijgen. Maar dat vrijwaart werkgevers niet om dat nu al in hun organisaties te regelen.  
Giulietta Cohen en Micha Italiaander