go to top

HR-kring: Het individu belicht vanuit HR

Donderdag 17 januari 2019

Donderdag 17 januari 2019

Meeting info

Deze bijeenkomst is op uitnodiging

De performancemanagement-systematiek ligt op zijn kop, wat betekent dat voor ons werk? Hoe maken we de slag van competenties naar skills en selecteren we goede medewerkers?

Hoe zit het nu met tijdelijke contracten? Wat zijn de rechten van HR? En waaraan voldoet een goede HR-medewerker?

Daarover gaat het op donderdag 17 januari aanstaande. 

Programma
15.15 uur: Inloop
15.30 - 17.00 uur: Inhoudelijk programma
17.00 - 18.00 uur: Borrel

1. Nieuwe performancemanagement systematiek
De prestaties niet meer financieel belonen, dit gebeurt nu ook binnen Achmea. Uit onderzoek blijkt dat de financiële incentives niet de juiste trigger zijn om mensen te motiveren.
Veronique Ruisendaal, HR Business Consultant, ABN Amro

2. Future fit & Made by 020
Er komt steeds meer focus op ‘purpose driven’ werken. Vooral nieuwe generaties roepen harder om betekenisvol werk te doen. Ter inspiratie en discussie deelt Diversion hoe het werken met jonge, gedreven mensen zorgt voor innovatie én nieuwe uitdagingen. Het bedrijf heeft zelf meer dan 30 young professionals in dienst op haar kantoor in Amsterdam en biedt jaarlijks 200 studenten een maatschappelijke bijbaan.
Job Tupan, Senior Strateeg, Diversion

3. Casuïstiek rondom de individuele medewerker
Ter beschikkingstelling van werknemers past helemaal in de tijdgeest van 2018. Maar ook als ter beschikkingstelling niet behoort tot je core business, is er wet- en regelgeving. Dit geldt zowel voor de opdrachtnemer als voor de opdrachtgever. Hoe zit het bijvoorbeeld met een werknemer die in dienst wil treden bij de opdrachtgever, mag dit en hoe zit het als er een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst staat? Mag daar vervolgens een boete voor in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever? Aan de hand van praktijksituaties krijgt u antwoord op vragen die spelen bij ter beschikkingstelling.
Myrthe vd Heuvel Senior Advocaat Arbeidsrecht, Pellicaan

4. Pitch: HR-opleidingen
De HR-medewerker van de toekomst begint bij de studenten, maar waar moeten zij aan voldoen? Welke vaardigheden moeten zij bezitten om toekomstbestendig te zijn en hoe kunnen wij ze hier als professionals op voorbereiden? Kortom, wat is er nodig voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt?
Bob Mannaert, Relatiemanager, ROC Amsterdam 

Over de HR-kring
De HR-kring is een besloten netwerk voor HR-professionals. Het primaire doel is: met collega-HR-professionals sparren over concrete voorbeelden uit de eigen praktijk. In plaats van toehoorder te zijn, neemt u actief deel aan de sessie en is er volop ruimte voor het versterken van elkaars inzichten en het delen van ervaringen. De onderwerpen worden door de leden zelf aangedragen en de bijeenkomsten vinden ook zo veel mogelijk bij hen plaats. De HR-kring is powered by ORAM.