go to top

Regelgeving essentieel bij circulaire economie

10 december 2015

Om circulaire economie echt te laten groeien is samenwerking tussen kennisinstituten, bedrijfsleven en overheden nodig. Laten dat nu net de deelnemers zijn van het seminar van Duurzame Haven dat ORAM, het Havenbedrijf Amsterdam en opleider STC-Amsterdam organiseerden. Raads- en statenleden in gesprek met havenbedrijven over circulaire economie.

Img 013LrDeze belangrijke stakeholders uit het Noordzeekanaalgebied krijgen inzicht in het speelveld van ervaren milieurechtadvocaat Jeanette Ozinga. Zo vertelt ze over diverse interpretatievraagstukken. Bijvoorbeeld, is de stof 'ruwe glycerine', afval of een (bij)product? Nogal een groot verschil in interpretatie wat vergaande gevolgen kan hebben.

Loek Knijff van de directie Duurzaamheid van Ministerie van I&M vervolgt het verhaal. Hij vertelt hoe circulaire koplopers (bedrijven) vaak een gebrek aan ruimte ervaren voor vernieuwing doordat het bevoegd gezag risicomijdend de regels interpreteert. De economie verandert weliswaar van lineair naar circulair, maar de huidige regelgeving is nog niet zo ver. Hoe ga je om met deze 'overgangssituatie'?

Een best practice in Haven Amsterdam
Bin2Barrel is straks gevestigd in de haven en maakt diesel van afvalplastic. Floris Geeris en Paul Harkema, de oprichters, vertellen over hoe de Amsterdamse haven straks de eerste fabriek ter wereld heeft staan. Ze nemen de deelnemers mee in hun wereld en leggen uit voor welke uitdagingen zij als ondernemers staan om straks als succesvol circulair economisch bedrijf te kunnen draaien.

De voorgaande voorbeelden geven het al aan en het Havenbedrijf onderstreept het vervolgens nog een keer; het zou goed zijn als handhavers zich in deze transitiefase richten op het doel (bv recycling mogelijk maken) van de specifieke activiteit, in plaats van te rigide de wetten en regels te handhaven. Dan krijgt circulaire economie de kans zich te ontwikkelen tot volwaardige economie en te zorgen voor een duurzame haven.

Seminar haven en vaartocht