go to top

RPS Analyse BV

1. Wie is RPS Analyse bv?
Logo Rps AnalyseRPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor gezondheids- en veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria.

2. Wat doet RPS Analyse bv?
Het doel van RPS Analyse is een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige werkplek voor medewerkers. Daarmee streeft RPS Analyse naar het voorkomen van beroepsgerelateerd verzuim, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het in compliance zijn van onze opdrachtgevers.
Dit doet RPS Analyse vanuit zijn missie om samen met klanten actief op zoek te gaan naar manieren om complexe zaken makkelijker te maken. Het team van professionals van RPS Analyse heeft daarbij een overtuigend pragmatische instelling waarin verbinden centraal staat. Zij worden ondersteund door praktisch toepasbare innovaties die het werken makkelijker maken.

3. Waarom moeten ORAM-leden kennismaken met RPS Analyse bv?
Het team van professionals van RPS Analyse opereert vanuit kennis, ervaring en houding als intermediair om tot doeltreffende oplossingen en maatwerkadvies te komen. Zij spreken zowel de taal van het bedrijfsleven als van overheden, brancheverenigingen en inspecties. Door het combineren van jarenlang vakmanschap met de meest moderne technieken bent u verzekerd van nauwkeurige, objectief onderzoek die ondersteund om te komen tot effectieve maatwerk oplossing.

Wat kan RPS Analyse concreet voor u betekenen?

  • Uitvoeren van RI&E.
  • Blootstellingsonderzoeken (zoals gevaarlijke stoffen, geluid), advisering in machineveiligheid, voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting en ongevalsonderzoek.
  • Het verhogen van het kennis-, bewustzijns- en competentieniveau van zowel leidinggevenden, KAM- en operationele medewerkers met verschillende trainingen en workshops.
  • Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn middels het meten van het veiligheidsklimaat (nul meting) en van daaruit met de kant komen tot een op maat gemaakt veiligheidsprogramma te komen. Onze aanpak is er op gericht om tot een gedragen veiligheidsklimaat te komen waarbij het  ‘eigenaarschap in veiligheid’ centraal staat. Hiervoor hebben wij diverse innovatieve workshops ontwikkeld om de dialoog aan te gaan over gewenste veiligheidsgedag en wat hiervoor nodig is.
  • Het creëren van een gezonde werkomgeving in een gezond gebouw (WELL-Building Standard) 

4. Met wie kunnen ORAM-leden contact opnemen voor meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Ir Cyril Litjens, innovatiemanager Veiligheid & Gezondheid/Hoger veiligheidskundige en Arbeid & organisatiedeskundige | tel: 06 5118 5548 | e-mail: cyril.litjens@rps.nl