go to top

Meester Advocaten

1/2. Wie is en wat doet Meester Advocaten?
Logo Meester AdvocatenMeester Advocaten, gevestigd in Amsterdam, staat ondernemers en overheden bij. Meester Advocaten is landelijk actief maar heeft een bijzondere focus op de MRA, waarin onder meer actief ontwikkelingen worden gesignaleerd en op praktische/begrijpelijke wijze naar ondernemers worden vertaald (denk aan gemeentelijke publicaties, beleidsvoornemens en andere relevante ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe Omgevingswet). Zowel individuele als collectieve belangen (zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke belangen van de ondernemers langs het tracé van de Noord/Zuidlijn) worden door Meester Advocaten behartigd.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennismaken met Meester Advocaten?
Om te ervaren dat een advocatenkantoor daadwerkelijk pro-actief kan adviseren en in staat is om op basis van bekendheid met lokale ontwikkelingen kansen en bedreigingen in kaart te brengen, zelfs voordat de cliënt zich dit bewust is. Naast het adviseren en procederen is Meester Advocaten voor veel cliënten een strategische gesprekspartner (ook voor het behalen van doelstellingen op de lange termijn).

4. Met wie kunnen ORAM-leden contact opnemen voor meer informatie?
Foto Meester Advocaten
Voor het maken van een vrijblijvend kennisgesprek kunnen leden van ORAM contact opnemen met:
mr. Stephan Yuen
accountmanager
tel. 020 409 5555
e-mail: yuen@meesteradvocaten.nl