go to top

Kenneth Smit Training

1. Wie is Kenneth Smit?
Logo Kenneth Smit TrainingKenneth Smit is een al bijna 35 jaar bestaand trainingsbureau, dat bedrijven adviseert over een breed scala aan mogelijkheden om directieleden, managers en medewerkers op een hoger communicatief, commercieel en management niveau te brengen.

2. Wat doet Kenneth Smit?
Samen met zakelijke relaties onderzoekt Kenneth Smit op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van management en sales.
De uitkomst daarvan kan zijn:  in company training, deelname aan een open training of persoonlijke coaching.
Daarnaast maakt Kenneth Smit op het gebied van sales en management, assessments voor medewerkers en persoonlijke effectiviteitsprofielen. Kenneth Smit hanteert hierbij het internationaal geaccrediteerde en gevalideerde Insights Discovery format.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Kenneth Smit maken?
Mensen doen zaken met mensen. Daarom geeft Kenneth Smit haar deelnemers inzicht in zichzelf en inzicht in de ander. Om zo te bereiken dat ze nog beter met hun gesprekspartner, directie- of teamlid hetzelfde doel voor ogen krijgen. Effectieve verbinding maken.
Kortom, Kenneth Smit levert maatwerk, training en coaching die daadwerkelijk aansluit bij de medewerker en de bedrijfscultuur. Het oefenen van reële praktijksituaties is voor ons de spil waar het om draait.
De sales en management benadering voor onze relaties is helder. Wat gaat goed? Hoe kan het anders, hoe kan het beter?

4. Met wie kunnen ORAM-leden contact opnemen voor meer informatie? Wanneer zitten we bij u aan tafel?
Rob van de Pas | 06 2244 2466 | r.vandepas@kennethsmit.com