go to top

EY Nederland LLP

Ey1. Wie is EY Nederland LLP?
Tot 30 juni 2013 was EY bekend onder de naam Ernst & Young. EY is een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf en met 167.000 medewerkers wereldwijd toonaangevend in financiële dienstverlening.

2. Wat doet EY Nederland LLP
EY is leidend in accountancy, belastingadvies, transacties, advisory en financial services. Specialiteiten die steeds belangrijker worden. Zo is betrouwbare financiële informatie van onschatbare betekenis voor ondernemers, managers en toezichthouders. Meer en meer ondernemingen willen weten hoe hun zakelijke strategie in een complexe wereld zich verhoudt tot de hoeveelheid belasting die ze betalen. Adviseurs van EY bereiden het bedrijfsleven voor op de wereld van morgen met even grote als noodzakelijke verandertrajecten. Weer anderen helpen de opdrachtgevers bij complexe strategische beslissingen over hun kapitaal. En bij financial services bieden zij al deze expertise geïntegreerd aan (internationale) business leaders aan.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met EY maken?
Het is de overtuiging van EY dat wanneer het bedrijfsleven beter werkt, de gehele wereld beter werkt.

Ondernemers, van eenmanszaak tot multinational, vormen met hun visie en ideeën een enorme stuwende kracht in de wereld. Als die kracht ten goede wordt gericht, zijn er geen grenzen doelen. Dat is iets waar EY heilig in gelooft. En daar willen zij hun steentje aan bijdragen. EY realiseert zich dat het een verheven doel is en hanteert daarom een praktische benadering: EY helpt klanten, medewerkers en netwerken stap voor stap, project voor project. EY lost het probleem dat voor zich ligt op en stapt dan door naar het volgende. En het volgende. En het volgende. Totdat zo de hele wereld beter functioneert.

Want in een beter werkende wereld neemt het vertrouwen toe, functioneren kapitaalmarkten beter, maken beleggers weloverwogen afwegingen, groeien bedrijven duurzaam, stijgt de werkgelegenheid, durven consumenten weer geld besteden en overheden te investeren in hun burgers.

Waar EY u voor uitnodigt:
Doe mee aan de Entrepreneur Of The Year verkiezing. Kijkt u hier voor alle informatie.

4. Met wie kunnen ORAM-leden contact opnemen voor meer informatie?
Regine Manders
Email regine.manders@nl.ey.com of telefonisch 088 407 11 20.
Website: http://www.eyentrepreneurship.nl/nl/home/
Website: 
http://www.ey.com/NL/nl/Home

 

Lees meer over EY:

TwitterTwitter

RT @AmEcBoard: De Amsterdam Economic Board heeft als ambitie dat onze regio in 2025 behoort tot de top-3 van innovatieve regio’s in Europa.…