go to top

Arbologic

1. Wie is Arbologic?
Logo ArbologicArboLogic is een collectief van bedrijfsartsen met zelf-ontwikkelde tools en innovatieve werkwijze bedoeld ter bevordering van het werkvermogen van de Nederlandse werknemers.

2. Wat doet Arbologic?
Arbologic kijkt, beredenerend vanuit een medische/arbeidsgeneeskundige invalshoek, voor iedere organisatie naar de beste (arbo)wettelijke mogelijkheden, namelijk Maatwerk- of Vangnetregeling. Diensten van Arbologic: verzuimbegeleiding (spreekuren), verzuimpreventie, periodiek medisch onderzoek, risico inventarisaties, arbo-trainingen aan leidinggevenden / HR en optimaliseren van het verzuimbeleid.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennismaken met Arbologic?
Werkgevers sluiten zich standaard aan bij een arbodienst, wiens verdienmodel grotendeels gebaseerd is op openstaande verzuimdossiers. Veel werkgevers weten niet dat ze een (wettelijk) alternatief hebben. De Maatwerkregeling maakt het mogelijk om met een bedrijfsarts een basiscontract aan te gaan in plaats van een arbodienst. Bedrijfsartsen zijn de enige arbo-professionals die een (artsen)eed hebben afgelegd en kennen als geen ander het arbo-proces in de verschillende branches. Ze zijn namelijk de enige die het totaal plaatje (ook medisch inhoudelijke problemen) bij ieder ziekmelding (├╝berhaupt mogen) weten. ArboLogic herstelt de gouden driehoek tussen de werkgever, werknemer en bedrijfsarts vanaf het basiscontract voor een effectief arbozorg.

4. Met wie kunnen ORAM-leden contact opnemen voor meer informatie?
Directeur en geregistreerd bedrijfsarts:
Jean-Maurice Cijntje
06 3310 1583
j.cijntje@arbologic.nl