go to top

Havenbranchevereniging

De ambitie is Amsterdam uit te laten groeien tot een veelzijdige Metropool. Cruciaal hierin is ruimte. Ruimte voor werk, economie, bouw- en stadslogistiek, maar ook voor energietransitie en circulaire economie. Die specifieke ruimte heeft de haven; het is een logistiek knooppunt, uniek in zijn combinatie met luchthaven en dataport. Amsterdam kan zonder de haven de toekomst niet aan. Die overtuiging zit ons als havenbranchevereniging in het dna. We zitten aan tafel met alle belangrijke spelers en beslissers en kunnen onze boodschap zo overbrengen op hen. Wij doen rechtstreeks zaken met het Havenbedrijf, de douane, lokale en nationale overheid. Ook hebben we een zetel in het Algemeen Bestuur van VNO-NCW. Zo zetten we echt stappen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van haventarieven, de lobby op Europees niveau, een zeesluis die past bij de toekomst van de haven en een haven die past bij de toekomst van de omgeving.

In onze commissies, zoals de cacaocommissie, de commissie energieopslag, de commissie scheepsagenten en scheepsbewegingen geven we samen met onze leden concreet invulling aan een stevige positie, operatie en stroomlijning van de haven. Ga naar onze commissies

Onze havenbijeenkomsten in beeld