Geldzorgen op de werkvloer

Hoe doorbreek je het taboe van praten over geldzorgen op de werkvloer? En hoe strijd je hier als werkgever en werknemer samen tegen? Op donderdag 3 februari gaan werkgevers in een (online) bijeenkomst in gesprek over de financiële vitaliteit van werknemers.  

Sluit aan als werkgever bij deze (online) bijeenkomst om ervaringsverhalen te horen, en praat mee over de strijd tegen geldzorgen samen met Moedige Dialoog Amsterdam. 

Moedige Dialoog bestaat uit lokale en regionale netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken. Zij geloven dat armoede niet hoeft te bestaan en dat het op zijn minst eenvoudiger en overzichtelijker moet kunnen voor mensen met geldzorgen. 

Heb je interesse? Of wil je meer weten? Kijk dan hier.