go to top

Succesvolle lobby rond bouwoverlast Zuidas

27 mei 2016

ORAM heeft met succes lobby gevoerd rond geluidoverlast op de Zuidas: ’de meest prestigieuze werklocatie van Nederland.’

Zuidas BouwtHet project Intermezzo leidde in het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 tot dermate grote geluidsoverlast, dat de werkprocessen ernstig verstoord raakten. De palen werden op de conventionele manier geheid en de damwanden werden getrild. Bij de realisatie van de woontoren Xavier op kavel 4 op de Zuidas willen we die geluidsoverlast voorkomen. Want ondanks dat er gebouwd wordt op de duurste grond van Nederland, zijn er vooraf geen eisen gesteld aan de mate van overlast die de werkzaamheden mogen hebben.

Daarom hebben wij een dringend beroep op gemeente Amsterdam gedaan: sta de conventionele bouwmethodes, die geluid- en trillinghinder veroorzaken, niet meer toe. Wij begrijpen dat er gebouwd moet worden op Zuidas, maar het is niet acceptabel dat mensen daar onnodig ernstige hinder van ondervinden. Om het leefklimaat van Zuidas aantrekkelijk te houden en de werknemers ongestoord te laten werken hebben wij gepleit voor strenge eisen aan de bouwmethodes die toegestaan worden op Zuidas. En met succes! De aannemer gaat geluidsarm en trillingvrij bouwen.

Om in de toekomst te voorkomen dat bouwoverlast plaatsvindt op de Zuidas heeft gemeente Amsterdam een kader opgesteld met eisen waaraan bouwwerkzaamheden moeten voldoen. Hiermee wordt bouwoverlast zoals bij het project Intermezzo in principe voortaan voorkomen. ORAM heeft input gegeven voor de eisen die in het kader zijn opgenomen. Vooral omdat de Zuidas het visitekaartje van ondernemend Amsterdam is en moet blijven!