go to top

CEO’s tekenen Ambitieverklaring Duurzaamheid tijdens Zuidas CEO-ontbijt

ORAM tekende onlangs samen met CEO’s van 23 andere bedrijven en organisaties de Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020. Deze ambitieverklaring beoogt om op topniveau de inzet uit te dragen voor verduurzaming van Zuidas en de bedrijfsvoering van de hier gevestigde organisaties. Naast de CEO’s was de Amsterdamse wethouder voor duurzaamheid Abdeluheb Choho hierbij aanwezig.

Foto Bij Zuidas DuurzaamheidDe Ambitieverklaring is een initiatief van de Green Business Club Zuidas (Powered by ORAM). De CEO’s bespraken tijdens een ontbijt hun ambities voor verduurzaming van Zuidas. Zij gaven aan nog meer te willen samenwerken op dit gebied en doelstellingen en beslissingen hieromtrent meer naar zich toe te willen trekken. Om deze intenties kracht bij te zetten, tekenden zij de Ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2015-2020.

De duurzaamheidsambities zijn onderverdeeld in de thema’s: energie, mobiliteit, mensen, water en afval. Het document bevat onder meer ambities voor duurzame energie en energiebesparing, afvalscheiding en -reductie, herintreding en talentontwikkeling, het stimuleren van duurzaam vervoer en innovatie op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie.

Abdeluheb Choho,Wethouder duurzaamheid Amsterdam: “Het was een inspirerende bijeenkomst waarin op topniveau het commitment is uitgesproken tot verduurzaming van Zuidas. Ik denk dat dit een goed uitgangspunt is voor de volgende stap: nog meer de gezamenlijkheid opzoeken, nog meer concrete doelstellingen formuleren. Een samenwerking tussen bedrijven zoals die bestaat binnen de Green Business Club Zuidas, is een voorbeeld voor andere samenwerkingsverbanden in de stad.”

Ondertekenende bedrijven: ABN Amro N.V., Accenture Nederland,  AkzoNobel Nederland N.V.,  Alliander N.V. , Amsterdam RAI B.V., APG-groep N.V., ARCADIS Nederland B.V., Rooms-Katholieke Begraafplaats Buitenveldert, Cofely Nederland N.V., De Dakdokters bv, Deloitte B.V., Hello Zuidas, Hompe en Taselaar B.V., Houthoff Buruma Coöperatief U.A., Inbo B.V., Loyens & Loeff N.V., N.V. Nuon Energy, ORAM, Van Doorne N.V., Vesteda Investment Management B.V., Vrije Universiteit Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, World Trade Center Amsterdam, de stichting Green Business Club Zuidas.