go to top

ORAM wil parkeerkosten Amstel Business Park reduceren

31 januari 2016

In 2014 heeft Gemeente Ouder-Amstel betaald parkeren ingevoerd op het zuidelijk deel van het Amstel Business Park. ORAM heeft destijds gezorgd voor een laag uurtarief en een ruimhartige toekenning van het aantal vergunningen. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is het tijd voor een evaluatie.

Betaald ParkerenHieruit blijkt dat het invoeren van betaald parkeren op het Ouder-Amstelse deel van het Amstel Business Park het straatbeeld aanzienlijk heeft verbeterd. Het aantal voertuigen dat daar nog geparkeerd staat is drastisch gedaald. Dit heeft onder andere positief effect op de aanblik en de sociale veiligheid van het Amstel Business Park.

Voor de ondernemers op het business park is de invoering van het betaald parkeren alleen een hard gelag. Bedrijven die hun personeel niet op het eigen terrein kunnen laten parkeren, hebben hoge kosten aan de vergunningen. Ook geven ondernemers aan omzet mis te lopen sinds betaald parkeren is ingevoerd.

Om de kosten voor de ondernemers te beperken pleit ORAM voor de invoering van een groepsvergunning. Bedrijven zouden in één keer voor een aantal medewerkers een vergunning moeten kunnen aanvragen. Deze groepsvergunning zou wat ons betreft geen beperking moeten kennen van het aantal medewerkers dat er gebruik van kan maken. Ook zouden de totale kosten voor deze groepsvergunning niet hoger moeten zijn dan de kosten van één individuele vergunning.

Het betreft tenslotte één transactie. Daarnaast is het invoeren van betaald parkeren niet bedoeld om extra inkomsten voor de gemeente te genereren. Onze volledige reactie op de evaluatie van het betaald parkeren op Amstel Business Park vindt u hier.