go to top

ORAM spreekt wethouder over parkeerregime op Amstel Business Park

12 februari 2016

Ruim een jaar geleden voerde Gemeente Ouder-Amstel betaald parkeren in op Amstel Business Park. Inmiddels is de maatregel geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan ging ORAM in gesprek met Wethouder Korrel (Verkeer en Vervoer). We wezen hierbij op een aantal verbetermogelijkheden die het vestigingsklimaat op het ABP ten goede zullen komen.

Foto Bij Parkeerregime Amstel Business ParkParkeertoerisme verleden tijd

Gemeente Ouder-Amstel besloot tot betaald parkeren nadat Amsterdam dat al eerder had gedaan. Veel langparkeerders waren daardoor van het Amsterdamse naar het Ouder-Amstel deel van het ABP verhuisd. De parkeerdruk was daardoor tot een onhoudbaar hoog niveau opgelopen. Uit de evaluatie blijkt dat het betaald parkeren het beoogde effect heeft opgeleverd. Het ABP heeft niet langer last van ‘parkeertoerisme’.

Betere communicatie
De parkeerdruk is inmiddels drastisch teruggelopen. Tegelijkertijd wordt er ook een onverwacht hoog aantal parkeerboetes uitgeschreven. Dit terwijl het parkeertarief van €0,85 per uur toch als laag kan worden bestempeld. Blijkbaar zijn bezoekers aan het ABP onbekend met het betaald parkeren op het bedrijventerrein – want wie riskeert er nou een hoge boete bij zo’n laag parkeertarief. De communicatie rond het betaald parkeren zou dan ook veel beter moeten.

Verruiming gewenst
Verder pleitte ORAM voor de invoering van ‘telefonisch parkeren’. Dat kan via bijvoorbeeld Parkline of Yellowbrick. Nu is dat nog niet mogelijk. Parkeerders die wel op deze wijze willen betalen worden ‘virtueel’ naar het Amsterdamse deel van het ABP verhuisd, betalen daar parkeergeld en scoren in Ouder-Amstel alsnog een boete. Ondergetekende had onlangs deze kafkaëske ervaring (foto).

Ook ziet ORAM graag dat bedrijven die een groter aantal parkeervergunningen nodig hebben deze tegen een gereduceerd tarief kunnen krijgen. Er is immers parkeerruimte genoeg. Leegstand is geen doel op zich en de opbrengsten van betaald parkeren dekken ruimschoots de kosten. Een ruimhartiger parkeerregime zou het vestigingsklimaat op Amstel Business Park zeker ten goede komen. De Wethouder nam met interesse kennis van onze suggesties en gaat ze in overleg met de Raad verwerken in een aangepast parkeerregime.
Rein Aarts