go to top

KVO Amstel Business Park ondertekend

25 april 2016

De verbeteringen in de publieke ruimte op Amstel Business Park (ABP), waartoe ORAM namens het daar gevestigde bedrijfsleven het initiatief heeft genomen, gaan van start. Donderdag 21 april hebben burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen van de gemeente Ouder-Amstel, Nevin Özütok, portefeuillehouder van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigers van politie, de brandweer en het bedrijfsleven vertegenwoordigd door ORAM en OVOA het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen voor Amstel Business Park getekend.

Foto AbpHet convenant
In het convenant zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van acties die gezamenlijk zijn bepaald om de aantrekkelijkheid en veiligheid op ABP te vergroten. Zo worden metrostations veiliger gemaakt, vernielingen gerepareerd, betere verlichting aangebracht, trappen en gangen verbeterd en de graffiti verwijderd. Metrostation Van de Madeweg is als eerste aan de beurt. De werkzaamheden beginnen al op 1 juni 2016.

Daarnaast wordt met het convenant de verkeersveiligheid aangepakt. Zo wordt er meer ruimte gemaakt tussen de Spaklerweg en de naastgelegen fietspaden om afslaande auto’s meer tijd te geven en het zicht op aankomende fietsers en scooters te verbeteren. Daarnaast wordt de voorrangssituatie op het kruispunt Van der Madeweg/Joan Muyskenweg verduidelijkt. Deze werkzaamheden worden deze zomer nog afgerond. In totaal zijn 19 maatregelen benoemd die in de komende 3 jaar opgepakt worden.

Over KVO’s
In een KVO werken bedrijfsleven, gemeenten, politie en brandweer samen om te zorgen dat een gebied schoon, heel en veilig is. Eerst bepalen ze via een gebiedsschouw welke maatregelen nodig zijn om hun doel te bereiken. Vervolgens worden de hoogste prioriteiten vastgesteld en de bijbehorende maatregelen uitgevoerd.

KVO’s dragen bij aan een goed ondernemersklimaat. Klanten, opdrachtgevers en bezoekers komen het liefst in gebieden die veilig en aantrekkelijk aanvoelen. Een KVO leidt zo aantoonbaar tot meer  omzet, verbetering van het vestigingsklimaat en vermindering van de kans op criminaliteit en overlast. Er zijn KVO’s voor bedrijventerreinen (KVO-B) en winkelgebieden (KVO-W). Het bijzondere aan dit KVO is dat er twee gemeenten bij betrokken zijn. Amstel Business Park ligt zowel in Amsterdam als Ouder-Amstel. Het certificaat is onderdeel van het KVO. Het wordt uitgereikt omdat er op ABP al enkele jaren wordt samengewerkt om de veiligheid te vergroten.