go to top

Aanpak Amstel Business Park moet zorgen voor verbeteringen

6 oktober 2015

Gemeente Amsterdam gaat de Spaklerweg tussen de Van Marwijk Kooystraat en de Stationsweg aanpakken. Dit heeft tot gevolg dat gedurende een half jaar één rijrichting wordt afgesloten en dat omleidingen worden ingesteld. De werkzaamheden staan gepland van januari 2016 t/m juni 2016.

AbpAanpak Spaklerweg noodzakelijk
Maurits van Hövell van het Ingenieursbureau Amsterdam presenteerde de plannen aan de ondernemers op Amstel Business Park tijdens het ORAM beheeroverleg op Zuidpark. De aanpak van de Spaklerweg is noodzakelijk om het verkeersveiliger te maken. De fiets- en voetpaden worden aangepakt waardoor de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt vergroot. In de middenberm ter hoogte van Zuidpark/Waternet en Hanos/Pieter Braaijweg worden aparte linksaf vakken gerealiseerd, om het verkeer veiliger te laten afslaan. U kunt de plannen, met de afsluitingen en omleidingen, hier inzien.

ORAM gaat de strijd aan tegen files
Tijdens het beheeroverleg liet Koos Weits van ORAM weten zich de komende 2 jaar in te gaan spannen om het Amstel Business Park beter bereikbaar te maken. Vanuit het programma Beter Benutten gaat ORAM bij bedrijven inventariseren welke behoeften er zijn voor mobiliteitsdiensten.

Hierbij kunt u denken aan pendelbussen, deelauto’s of –fietsen of andere diensten die vanuit het collectief aangeboden kunnen worden. Uitgangspunt bij deze aanpak is dat de maatregelen door meerdere bedrijven gebruikt kunnen worden en bijdragen aan het verminderen van de files in Amsterdam.

Daarnaast heeft ORAM ook het initiatief genomen voor een Amsterdamse aanpak: BREIKERS. Binnen BREIKERS komen bedrijven in aanmerking voor ondersteuning en cofinanciering om individuele maatregelen te treffen die bijdragen aan het verminderen van het autogebruik.

Denk mee over de toekomst van ABP
Tot slot deelde Frank Voorbergen van de Gemeente Ouder-Amstel mee dat zij bezig zijn met het opstellen van een plan om concrete verbeteringen door te voeren op Amstel Business Park. Hierbij kunt u denken aan het beheer van de openbare ruimte, de uitstraling van het gebied en de vindbaarheid van bedrijven. 

De gemeente Ouder-Amstel heeft knelpunten en ontwikkelingen van het Amstel Business Park in beeld gebracht. Aan de hand daarvan wordt een gemeenschappelijke visie geformuleerd. Hiervoor worden twee werksessies gepland met de ondernemers die beide worden begeleid door de adviseurs van Urhahn en Decisio. De eerste werksessie vindt plaats op dinsdag 13 oktober van 17:00 uur tot 19:00 uur bij Zuidpark aan de Spaklerweg 50 – 52. Hier vindt u de uitnodiging van Gemeente Ouder-Amstel voor deze werksessie.
Koos Weits