De toekomst van het goederenvervoer ligt niet alleen op het asfalt, maar juist ook op het spoor. Een vlotte en veilige doorgang van de Amsterdamse haven naar het achterland via de spoorwegen heeft dan ook volop aandacht.

Met Frans Rutten, Contract manager Rail bij Tata Steel, en Harro Homan, Regiodirecteur Randstad Noord bij ProRail ging Menno van der Valk van ORAM in gesprek over het belang van spoorgoederenvervoer en de uitdaging in de komende jaren.

Het tweede gesprek ging over het belang van veilig vervoer van (gevaarlijke) stoffen per spoor. Hierover spraken we met Peter Hondebrink, Afdelingshoofd Veiligheid en Goederen, Directie Openbaar Vervoer en Spoor bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Kees Noorman, directeur bij ORAM.

In het magazine Ways to Sea van Amports staat een mooi verslag van deze webinar.

1 juni 2021

LOCATIE

MS Teams

TIJD

10.00 – 11.15 uur

Aanmelden niet meer mogelijk.