Hoog tijd elkaar weer te zien. We ontmoeten de zojuist gestarte programmamanager Harko-Jan Huizinga, aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied. Hij licht zijn opdracht toe en hoe hij de samenwerking zal opzoeken met het bedrijfsleven. Hierna neemt Willem Hamer het woord en gaat in op de voordelen van risicogerichte brandveiligheidsmaatregelen. Gevolgd door Ferry E-Aaidi over veiligheid in het havengebied.

Programma
16:30 uur: Opening Giulietta Cohen van ORAM
16:35 uur: Harko-Jan Huizenga, programmamanager aanpak ondermijning
Noordzeekanaalgebied + Q&A
16:50 uur: Willem Hamer, Risico gericht denken, met reflectie GBA + Q&A
17:05 uur: Ferry El-Aaidi van Port of Amsterdam – verstoringen openbare orde + Q&A
17:15 uur: Borrel
18.00 uur: Einde

8 november 2022

LOCATIE

1e etage Havengebouw
de Ruyterkade 7
1013 AA  Amsterdam

TIJD

16.30 – 18.00 uur

Aanmelden niet meer mogelijk.