Dit is dé voorwaarde om de transitie in gang te zetten. Bovendien moeten we als overheden en industrie- en havenbedrijven samen optrekken om dit te laten slagen. We zetten de vier pijlers – CO2-net, elektriciteitsnet, waterstofnet en stoom/warmtenet – op de kaart. De laatste twee belichten we in deze sessie.

​#TET1 Systeemstudie 2020-2050 en Waterstofnet
Cor Leguijt manager energie en brandstoffen van CE Delft en Eduard de Visser directeur strategie van Port of Amsterdam gaan in op innovatie van infrastructuren in het Noordzeekanaalgebied. Hoe bouw je deze keten op?

Call for action: wie kan welke rol spelen? Hoe zorgen we voor vlotte procedures?

#TET2 Stoom/warmtenet
Micha Hes manager business development en strategie van AEB Amsterdam licht de business case ‘stoom’ toe. Hiermee kan AEB warmte en processtoom leveren aan bedrijven in de haven, waarmee zij aardgasloze bedrijvigheid een stap verder kunnen brengen. Ook komt hun bijdrage aan de CO2-infrastructuur in de haven aan de orde.

Call for action: wie haakt aan op deze business case? Wat is er voor nodig?

6 februari 2020

Deze bijeenkomst is op uitnodiging